Mellanrum

Mellanrum

Trafiksäkerhetspolicy för Sméexpress

Vårt arbete med trafiksäkerhetsfrågor ska vara förebyggande och bidra till att vi kontinuerligt
förbättrar oss på dessa områden. På detta sätt ska vi säkerhetsställa att vi uppfyller de krav som
ställs på oss från kunder, samarbetspartners, branschorganisationer och lagstiftning.
Detta innebär bland annat att anställda och ledning inom företaget:

 • Alltid använder säkerhetsbälte.
 • Håller avstånd till framförvarande.
 • Respekterar och följer hastighetsbestämmelserna.
 • Tar hänsyn till väglag och trafiksituation vid körplanering.
 • Säkrar godset på ett ansvarsfullt sätt.
 • Följa gällande lagar och förordningar.
 • Ta hänsyn till medtrafikanter. Vi ska bedömas som föredöme i trafiken.
 • Är sprit- och drogfria, inklusive starka mediciner.
 • Undviker att köra då vi är trötta.
 • Håller fordonen i ett trafiksäkert skick.
 • Att inte ta uppdrag som innebär att vi måste bryta mot policyn och dess innebörd.
 • All personal ska fortlöpande utbildas i trafiksäkerhetsfrågor.
 • En bra personalvård ska bedrivas, så att de anställda trivs i sitt arbete.
 • Alla nyanställda skall informeras om företagets trafiksäkerhetspolicy.
 • Sträva efter att all trafik skall planeras och utföras så att vår miljö utsätts för minsta
  möjliga påverkan.


Mellanrum

Mellanrum