Mellanrum

Mellanrum

Kvalitetspolicy för Sméexpress

Vårt arbete med Kvalitetsfrågor ska vara förebyggande och bidra till att vi kontinuerligt
förbättrar oss på dessa områden. På detta sätt ska vi säkerhetsställa att vi uppfyller de krav som
ställs på oss från kunder, samarbetspartners, branschorganisationer och lagstiftning.
Detta innebär bland annat att anställda och ledning inom företaget:

 • Följa lagar och regler.
 • Minimera skador i samband med flyttuppdrag.
 • Fortlöpande utveckla vår kompetens.
 • Ha rätt kompetensnivå för uppdraget.
 • Vi ska påbörja och avsluta uppdragen i rätt tid.
 • Vi ska utföra våra uppdrag med noggrannhet och omtanke.
 • Ha en hjälpsam och professionell attityd.
 • Vi ska informera våra kunder när det uppstår hinder för genomförande av uppdraget.
 • Våra medarbetare ska alltid bära enhetliga arbetskläder.
 • Vi ska agera omedelbart på vad kunden uppfattar som dålig kvalitet.
 • Våra fordon ska vara utrustade med rätt utrustning och i god ordning.


Mellanrum

Mellanrum