Mellanrum

Mellanrum

Miljöpolicy

Vårt framtida mål är att ta bort vår negativa miljöpåverkan och därigenom bidra till en
bättre miljö genom att:

  • Uppnå myndigheternas krav med god marginal.
  • Ställa krav på våra leverantörer att tillverka produkter av god miljökass.
  • I den mån det är möjligt välja miljöklassade produkter och leverantörer.
  • Minimera vår avfallsmängd.
  • Minimera vår energiförbrukning.
  • Minimera våra transporters miljöpåverkan.
  • Med tekniska hjälpmedel, alltid köra närmsta vägen mellan två adresser.
  • Att hos alla anställda öka kunskapen och medvetandet kring miljöfrågor.
  • Att ständigt förbättra verksamheten ur miljösynpunkt.
  • Genom våran trafikpolicy bidra med så liten miljöpåverkan som möjligt.


Mellanrum

Mellanrum