Policy för Sméexpress

Sméexpress erbjuder lokala och internationella flyttningar med tillhörande tjänster till
privatpersoner, företag och offentliga verksamheter. Vi är ett företag med lång erfarenhet och
professionell personal. Vår målsättning är att utföra våra tjänster inom ramen för affärsiden och
präglas av en helhetssyn, på ett sätt som överträffar våra kunders förväntningar, bidrar till en
ekologiskt hållbar utveckling.